TAXA 2023-01-01 (inkl.moms)

 Rådgivning (per telefon & e-post)

Inför AI, och i samband med import/export: 800:- – 1.200:-, eller mer beroende på omfattning.

För frågor som inte rör kundbesök hos oss eller vår spermabank gäller att vi besvarar dessa i mån av tid och mot ett konsultarvode enligt taxan. Sådana frågor skickas till vår e-postadress: canirephb@gmail.com

Åtgärd (under jourtid +50%)

Intygsskrivning: Enklare intyg 600:-. Mer omfattande intyg debiteras efter tid.


Undersökningar

Gynekologisk undersökning, inkl. vag.cyt: 1.200:-, eller mer beroende på omfattning

Gynekologisk undersökning, vag.cyt. och. progesteronanalys inkl. analyskostnaden: 1.500:-.
Omprov: 1.000:-. Prov tre: 900:-                                                                                                                                

Spermaprovtagning och bedömning: 2.300:-.

Ett andra spermaprov samma dag: 1.100:-.                                                                                            

Bakteriologisk provtagning i samband med annan åtgärd: 750:-. +SVAs avgift.                                     

Om enbart: 1.500:-, +SVAs avgift.

Prov för ALP inkl. analyskostnaden:  600:-.                                                                          

Blodprovstagning (för brucella/leptospira/leishmania/herpesvirus) i samband med annan åtgärd: 750:- + SVAs avgift.

Om enbart: 1.500:-, + SVAs avgift.


Artificiell insemination

Med färsk, kyld eller fryst sperma: 5.800:- (jour 8.700:-).

Omseminering: 4.800:- (jour 7.200:-)


Spermabanken

Frysning av sperma: 5.500:-. Ett 2:a ejakulat samma dag: 3.500:-.

Ny frysning från samma hund vid ett senare tillfälle: 5.000:-                                                

Lagringsavgift fryst sperma, oavsett antal doser, per hund/år: 2.125:-.                                                                                                                                                                                      

(Rabatt för hund 3-5 = 15% ; hund 6-10 = 25%; hund 11 och uppåt = 50%).

Inläggning av sperma från annan bank: 800:-, om alla papper i ordning, annars efter tid.

Uttag av sperma i samband med flytt av dos till annan bank: 800:-.                                        

Ägarbyte för sperma i banken: 800:-.


Import/export/försändelse*

Fryst sperma:

Hyra av dry-shipper: 3.500:-.                                                                                                        

Kvävepåfyllning av extern dry-shipper 900:-                                                                                                

Kyld sperma: Samling, bedömning och inkl. kylbox: 5.000:-.

Ett andra ejakulat för kylning samma dag: 2.500:-.                                                              

Exportadministration inom EU: 1.000: –, eller mer beroende på omfattning.

Exportadministration till land utanför EU 1.250:-, eller mer beroende på omfattning.

Till några länder krävs extra provtagningar och veterinärintyg. Kontakta oss, gärna per e-post, för vidare information.

*) Den 21 april 2021 införde EU nya regler för försändelse av hundsperma mellan EU:s medlemsländer, och för import från länder utanför EU. Exporter till länder utanför EU påverkas inte. För aktuell information om detta se Jordbruksverkets hemsida:

https://jordbruksverket.se/sok?query=Ta+in+hundsperma

https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur/hundar/resor-och-handel-med-hundar-mellan-lander/fora-ut-hundsperma