För frågor som inte rör kundbesök hos oss eller vår spermabank gäller att vi besvarar dessa i mån av tid och mot ett konsultationsarvode enligt taxan. Sådana frågor skickas till vår e-postadress: canirephb@gmail.com

Åtgärd samt Pris (inkl moms) (Under jourtid +50%)

Rådgivning (per telefon & epost)

Inför AI, och i samband med import/export 600 – 1200:- eller mer beroende på omfattning.

 


Undersökningar

Gynekologisk undersökning, inkl. vag.cyt. 1100:- eller mer beroende på omfattning

Gynekologisk undersökning inkl. vag.cyt. och. progesteronanalys 1400:-. Omprov 900:-. prov tre 700:-

Spermaprovtagning och bedömning, hund 2000:-

Ett andra spermaprov samma dag 1000:-

ALP eller urinprov 500:- (vardera)

Bakteriologisk provtagning 600:- (i samband med annan åtgärd); 1500:- (om enbart) +SVAs avgift

Blodprovstagning (för brucella/leptospira/leishmania) 600:- (i samband med annan åtgärd) 1100:- (om enbart) + SVAs avgift


Artificiell insemination

Med färsk, kyld eller fryst sperma (1:a ins) 5000:- (7500:- jourtid) (2:a ins) 4000:- (6000:- jourtid)


Spermabanken

Frysning av sperma 4800:-

Ett 2:a ejakulat samma dag 2800:-

Ny frysning vid ett senare tillfälle 4300:-

Lagringsavgift fryst sperma, hund/år 1875:-.

Vi ger flerhundsrabatt på lagringsavgiften:

Rabatt för hund 3-5 = 15%

för hund 6-10 = 25% och

för hund 11 och uppåt = 50%

Inläggning av sperma i banken 700:- (om alla papper i ordning, annars efter tid)

Uttag av sperma ur banken 700:-

Ägarebyte för sperma i banken 700:-


Import/export/försändelse

Hjälp med exportadministration (bokning, fraktsedel, pro forma invoice) 750: – inom EU, eller mer beroende på omfattning. Utanför EU 1050 eller mer beroende på omfattning.

Kyld sperma för export/försändelse, samling, bedömning och inkl. kylbox 4000:-.Ett andra ejakulat (för kylning) samma dag 1500:-

Hyra av dry-shipper 3000:- (upp till 14 dagar. Därefter 200:-/dag extra).

Kvävefyllning av extern dry-shipper 750:-


Intygsskrivning

Enklare 500:-

Mer omfattande debitering per tid.


Buffert för kyld hundsperma samt ett praktiskt “kit” för transport av kyld hundsperma (OBS! vi säljer dessa endast direkt till veterinärer) 

Kylspermabuffert (detaljerad instruktion för hur sperman ska hanteras medföljer) 1 dos om 4 ml  300:-.10x4ml 2500:-

Buffert utan tillsats av äggula att användas vid samling av sperma från hundar med prostataproblem, vilka kan ha urin- och/eller blodtillblandning i sperman. Spermasamlingsbägaren fylls med 1-4 ml av bufferten före samling, beroende på ras och storlek hos hunden. Bufferten skyddar spermierna mot osmotiska förändringar och toxisk påverkan.

1 dos om 4 ml 300:-; 10×4 ml 2500:-

 

Transportkit för kyld hundsperma, innehållande
1. Kylspermabuffert 4 ml
2. Kylbox för transporten, med 2 fryselement, som håller lämplig temperatur i 48 timmar
3. Sterilt rör med tättslutande skruvkork för förvaring av sperman
4. Spruta om 5 ml

Pris 1000:- + fraktkostnad