För frågor som inte rör kundbesök hos oss eller vår spermabank gäller att vi besvarar dessa i mån av tid och mot ett konsultationsarvode enligt taxan. Sådana frågor skickas till vår e-postadress: canirephb@gmail.com

Rådgivning (per telefon & epost)

Inför AI, och i samband med import/export 600 – 1.200:- eller mer beroende på omfattning.

Åtgärd samt Pris (inkl moms) (Under jourtid +50%)


Undersökningar

Gynekologisk undersökning, inkl. vag.cyt. 1.200:- eller mer beroende på omfattning

Gynekologisk undersökning inkl. vag.cyt. och. progesteronanalys 1.500:-. Omprov 1.000:-. prov tre 800:-

Spermaprovtagning och bedömning, hund 2.100:-

Ett andra spermaprov samma dag 1.000:-

ALP  500:-

Bakteriologisk provtagning 650:- (i samband med annan åtgärd); 1.500:- (om enbart) +SVAs avgift

Blodprovstagning (för brucella/leptospira/leishmania) 650:- (i samband med annan åtgärd) 1.500:- (om enbart) + SVAs avgift


Artificiell insemination

Med färsk, kyld eller fryst sperma (1:a ins) 5.200:- (7.800:- jourtid) (2:a ins) 4.200:- (6.300:- jourtid)


Spermabanken

Frysning av sperma 5.000:-

Ett 2:a ejakulat samma dag 2.950:-

Ny frysning vid ett senare tillfälle 4.500:-

Lagringsavgift fryst sperma, hund/år 1.975:-.

Vi ger flerhundsrabatt på lagringsavgiften:

Rabatt för hund 3-5 = 15%

för hund 6-10 = 25% och

för hund 11 och uppåt = 50%

Inläggning av sperma i banken 800:- (om alla papper i ordning, annars efter tid)

Uttag av sperma ur banken 800:-

Ägarbyte för sperma i banken 800:-


Import/export/försändelse

Hjälp med exportadministration (bokning, fraktsedel, pro forma invoice) 850: – inom EU, eller mer beroende på omfattning. Utanför EU 1.100:- eller mer beroende på omfattning.

Kyld sperma för export/försändelse, samling, bedömning och inkl. kylbox 4.500:-.Ett andra ejakulat (för kylning) samma dag 2.000:-

Hyra av dry-shipper 3.200:-

Kvävefyllning av extern dry-shipper 800:-


Intygsskrivning

Enklare 600:-

Mer omfattande debitering per tid.


Buffert för kyld hundsperma samt ett praktiskt “kit” för transport av kyld hundsperma (OBS! vi säljer dessa endast direkt till veterinärer) 

Kylspermabuffert (detaljerad instruktion för hur sperman ska hanteras medföljer) 1 dos om 4 ml  325:-.10x4ml 2.625:-

Buffert utan tillsats av äggula att användas vid samling av sperma från hundar med prostataproblem, vilka kan ha urin- och/eller blodtillblandning i sperman. Spermasamlingsbägaren fylls med 1-4 ml av bufferten före samling, beroende på ras och storlek hos hunden. Bufferten skyddar spermierna mot osmotiska förändringar och toxisk påverkan.

1 dos om 4 ml 200:-. 10×4 ml 1.500:- plus fraktkostnad.

 

Transportkit för kyld hundsperma, innehållande
1. Kylspermabuffert 4 ml
2. Kylbox för transporten, med 2 fryselement, som håller lämplig temperatur i 48 timmar
3. Sterilt rör med tättslutande skruvkork för förvaring av sperman
4. Spruta om 5 ml

Pris 1.100:- + fraktkostnad