Aktuella Nyheter:

Den 10 april 2023 avreglerade EU de två år tidigare införda bestämmelserna för förflyttning av hundsperma inom EU, vilka medförde ett nästan totalt stopp. Det innebär att vi nu igen kan skicka såväl kyld som fryst hundsperma inom EU, under fortsatt god veterinär kontroll, men utan de extra kostnadspåslagen för Officiell veterinärs medverkan och TRACES-intyg.

Vad gäller för försändelser inom EU?

Krav om medverkan av legitimerad veterinär, friskintyg och ID-kontroll för hunden i samband med spermasamlingen, samt märkning av spermadoserna med ras, identitet, datum för samlingen och på vilken klinik denna har utförts. Kliniken ska också ha ett registrerat anläggningsnummer.

Vad gäller för försändelser från ett land utanför EU?

Från länder utanför EU, så kallade tredjeland, hänvisar vi i första hand till Jordbruksverkets (SJV) hemsida: https://jordbruksverket.se/sok#query/hundsperma.

I praktiken har dock hittills inte något importtillstånd för hundsperma från länder utanför EU som utfärdats av SJV sedan 2021 lett till någon import. Detta beror dels på att SJV:s motsvarande myndigheter i tredjeland menar att kraven inte, eller med svårighet, kan uppfyllas. Dels på att detta myndighetskrångel lett till att de vanliga fraktbolagen, DHL, FedEx och UPS, inte längre åtar sig att transportera hundsperma från tredjeland till Sverige. Däremot levererar de till andra EU-länder, framför allt Tyskland, som har blivit ett nav i EU för de här transporterna. Eftersom det råder frihandel inom EU kan hundsperma från ett tredjeland som har införts lagligt till något EU-land, alltså har genomgått gränskontroll där, skickas vidare till Sverige, om den uppfyller EU:s krav för transport mellan EU-länderna (se ovan).

Av fraktbolagen har World Courier uppgivit att man åtar sig direkta importer av hundsperma från tredjeland till Sverige, inklusive att ombesörja gränskontrollen. I dessa fall krävs importtillstånd från Jordbruksverket, med de krav på intyg etc. som följer med detta (se länk till SJV ovan).

Vad gäller för försändelser till ett land utanför EU?

De flesta länder har inte några krav för import av hundsperma. Undantag utgör till exempel Australien, Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Storbritannien och Sydafrika. Kontakta oss för vidare information.

 

Från The European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVSSAR), Newsletter July 2023:

SPECIAL THANKS

It is with great pride and appreciation that the entire BOARD recognizes the remarkable efforts of one of our esteemed members, Catharina Linde Forsberg.

Catharina has played a pivotal role in advocating for a significant change to an EU law that directly impacts our field of expertise. Her tireless dedication, persistence, and commitment have led to the successful implementation of this vital change, and we are delighted to announce that it is now officially effective!

Her contributions have not only benefited our society but also have a lasting impact on professionals and stakeholders across the European Union.

We extend our deepest gratitude to Catharina for her passion, expertise, and dedication in championing this cause. Her active involvement and leadership have exemplified the spirit of our society and its commitment to driving meaningful change for the betterment of our profession.

Once again, a heartfelt thank you to Catharina for her exceptional contributions. We are proud to have her as a valued member of our society.

On the behalf of the Board

Andrea Del Carro, EVSSAR president