Vad kostar det att importera hundsperma till Sverige?

Färsk, kyld sperma kan överleva upp till 7 dar eller mer om den är av bra kvalitet från början, spädd med en bra kylbuffert och har hållits väl kyld till dess att den skall användas.

Att importera färsk, kyld sperma från ett annat EU-land kostar vanligen mellan 3.000-7.000:-

Detta inkluderar

a) Samling och kvalitetsbedömning av sperman, behandling och kylning, samt kylboxen som behövs för transporten (2.000 – 4000:-)

b) Fraktkostnaden (vanligen 1.000-3.500:-)


Att importera färsk, kyld sperma från ett land utanför EU kostar vanligen mellan 7.000-13.000:-.

De extra kostnaderna som tillkommer är för importtillståndet från Jordbruksverket, (500:-), blodprov på hanhunden för brucella canis och ev. leptospiros (runt 2.000:-), och tullhanteringen vid ankomsten till Sverige (2.000-3.000:-). Det tillkommer även moms på uppgivet värde.

Fryst sperma har en praktiskt taget obegränsad hållbarhet (1000 år eller mer)

Att importera fryst sperma från ett annat EU-land kostar vanligen mellan 9.000 – 15.000:-

Detta inkluderar:

a)    Samling och kvalitetsbedömning av sperman, samt frysning (4.000 -5.000:-)

b)    Hyra av en dry-shipper i 14 dar (2.500:-), eller köp av en engångstank (2.500:-)

c)     Fraktkostnad (4.000 – 9.000:- för hyrtanken ToR eller 1.500-4.000:- för en engångstank)


Att importera fryst sperma från ett land utanför EU kostar vanligen mellan 14.000-21.000:-

De extra kostnaderna är för importtillståndet från Jordbruksverket, (500:-), för blodprov på hanhunden för brucella canis och leptospiros (runt 2.000:-), och för tullhanteringen vid ankomsten till Sverige (2.000-3.000:-). Det tillkommer även moms på uppgivet värde.

Fraktkostnaderna kan ibland minskas genom att frakter för flera uppfödare samordnas. Se även Jordbruksverkets regler. 


Vad kostar det att exportera hundsperma från Sverige?

Att exportera färsk, kyld sperma från Sverige kostar vanligen mellan 5.000 – 9.000:-

Detta inkluderar:

a) Samling och kvalitetsbedömning av sperman, behandling och kylning, samt kylbox som behövs för transporten, (4.000:-)

b) Hjälp med fraktadministrationen (650:- inom EU och 850:- utanför EU)

c) Fraktkostnaden (vanligen mellan 1.000-3.000:-)


Att exportera fryst sperma från Sverige kostar vanligen mellan 10.000-20.000:-

Detta inkluderar:

a) Samling och kvalitetsbedömning av sperman samt frysningen = 4.600:- för en samling (vilket räcker till 1-4 tikar), eller 7.200:- för 2 samlingar samma dag vilka fryses i samma omgång. Alternativt 4.100:- för en extra samling vid ett annat tillfälle.

b) Hyra av en dry-shipper i 14 dar (2.500:-), eller köp av en engångstank (2.500:-)

c) Fraktkostnad (4.000-9.000:- för hyrtanken ToR eller 1.500-4.000:- för en engångstank

d) Hjälp med fraktadministrationen (650:- inom EU och 850:- utanför EU)

Om sperman skall exporteras till t ex Australien, Nya Zeeland, England, Japan eller Sydafrika tillkommer ytterligare kostnader för bl a extra veterinärintyg och för intyg från en officiell veterinär, ev. blodprov från hanhunden för brucella canis och leptospiros, samt för Australien även leishmania (upp till runt 6.000-7.000:-)