Åtgärd samt Pris (inkl moms) (Under jourtid +50%)

Rådgivning (per telefon & epost)

t ex inför AI, och i samband med import/export 500 – 1000:- eller mer beroende på omfattning


Undersökningar

Gynekologisk undersökning, inkl. vag.cyt. 1000:- eller mer beroende på omfattning

-”- inkl. progesteronanalys 1300:- första provet, 900:- omprov 2 och 700:- omprov 3

Spermaprovtagning och bedömning, hund 2000:-

Ett andra spermaprov samma dag 800:-

ALP eller urinprov 350:- (vardera)

Bakteriologisk provtagning 500:- (i samband med annan åtgärd); 1300:- (om enbart) +SVAs avgift

Blodprovstagning (för brucella/leptospira/leishmania) 350:- (i samband med annan åtgärd) 850:- (om enbart) + SVAs avgift


Artificiell insemination

Med färsk sperma (1:a ins) 4000:- (6000:- jourtid) (2:a ins) 3000:- (4500:- jourtid)

Med kyld eller fryst sperma (1:a ins) 4500:- (6750:- jourtid) (2:a ins) 3500:- (5250:- jourtid)


Spermabanken

Frysning av sperma 4600:-

Ett 2:a ejakulat samma dag 2600:-

Ny frysning vid ett senare tillfälle 4100:-

Lagringsavgift fryst sperma, hund/år 1875:-.

Vi ger flerhundsrabatt på lagringsavgiften:

Rabatt för hund 3-5 = 15%

för hund 6-10 = 25% och

för hund 11 och uppåt = 50%

Inläggning av sperma i banken 600:- (om alla papper i ordning, annars efter tid)

Uttag av sperma ur banken 600:-

Ägarebyte för sperma i banken 600:-


Import/export/försändelse

Hjälp med exportadministration (bokning, fraktsedel, pro forma invoice) 650: – inom EU, 950:- eller mer beroende på omfattning utom EU.

Kyld sperma för export/försändelse, samling, bedömning och inkl. kylbox 4000:-.Ett andra ejakulat (för kylning) samma dag 1500:-

Köp av engångs dry-shipper för fryst sperma, 2500:-. Påfyllning av kväve 500:-

Hyra av vanlig dry-shipper, för 14 dagar 2500:- (+ 1000:- / extra vecka)

Kvävefyllning av extern dry-shipper 600:-


Intygsskrivning

Enklare 500:-

Mer omfattande debitering per tid


Buffert för kyld hundsperma samt ett praktiskt ”kit” för transport av kyld hundsperma (OBS! vi säljer dessa endast direkt till veterinärer) 

Kylspermabuffert (detaljerad instruktion för hur sperman ska hanteras medföljer) 1 dos om 4 ml  250:-

Buffert utan tillsats av äggula att användas vid samling av sperma från hundar med prostataproblem, vilka kan ha urin- och/eller blodtillblandning i sperman. Spermasamlingsbägaren fylls med 1-4 ml av bufferten före samling, beroende på ras och storlek hos hunden. Bufferten skyddar spermierna mot osmotiska förändringar och toxisk påverkan.

1 dos om 4 ml 250:-

Transportkit för kyld hundsperma, innehållande
1. Kylspermabuffert 4 ml
2. Kylbox för transporten, med 2 fryselement, som håller lämplig temperatur i 48 timmar
3. Sterilt rör med tättslutande skruvkork för förvaring av sperman
4. Spruta om 5 ml

Pris 750:-