FERTILITET

DOGGY-RAPPORT • 2001 • ÅRGÅNG 25 • NR 2

HUR LÄNGE ÄR EN HANE ELLER TIK FRUKTSAM?

Hundens fertilitet varierar med åldern. När könsmognaden inträffar är beroende av bland annat hundens kroppsvikt. När hunden blir äldre avtar fruktsamheten, men en tik slutar normalt aldrig att löpa på grund av ålder.

Hanen

De flesta hanhundar blir könsmogna vid sex till tolv månaders ålder. Detta är delvis beroende av kroppsstorlek. De större raserna utvecklas lite långsammare än de mindre. Sannolikt inverkar såväl arvsanlag som miljöfaktorer, till exempel utfodring. Att hanhunden är könsmogen innebär inte att den är färdigutvecklad i sin reproduktionsförmåga. Spermaprover från unga hundar innehåller en hög andel felaktiga spermier. I en japansk studie fann forskare att beaglar blev könsmogna vid sex månaders ålder, men de uppnådde optimal spermieproduktion först vid 15 till 16 månaders ålder. Det finns inte mycket rapporterat om den åldrande hanhundens fruktsamhet, men enstaka berättelser om att 15 till 16 år gamla hanhundar kunnat para tikar som sedan också fått valpar. Rent allmänt är det dock ovanligt att hanhundar som är mer än cirka elva år har bra fruktsamhet. Ofta går det inte speciellt bra att frysa sperman från hundar när de kommer upp i nio till tio års ålder, även om de fortfarande skulle ha normal fruktsamhet vid vanlig parning. En vanlig spermiedefekt hos äldre hanhundar är så kallade omogna spermier, vilka har en cytoplasmadroppe* under spermiehuvudet, som uppstår till följd av den sjunkande testosteronnivån hos den äldre hunden. Dessa omogna spermier saknar befruktningsförmåga.

Tiken

Även hos tiken beror könsmognadsålder bland annat på kroppsstorleken. Många tikar har sin första löpning när de har uppnått ungefär 85 procent av sin slutgiltiga kroppsvikt. De flesta tikar blir könsmogna vid sex till 15 månaders ålder. Den första löpningen är ofta inte fullgod, framför allt hos de tikar som är mycket unga när de löper första gången. Detta kan medföra att de inte blir parningsvilliga eller inte har någon ägglossning. Man kan kanske se detta som naturens sätt att se till att tikar inte blir dräktiga förrän de är mer mogna för det. Kullstorleken är mindre hos mycket unga tikar. Antalet valpar ökar därefter tills tiken är tre till fyra år, varefter den minskar igen. Tiken genomgår aldrig något klimakterium utan har sina löpningar så länge den lever. Intervallet mellan löpningarna ökar ofta med stigande ålder och fruktsamheten avtar.

Catharina Linde-Forsberg

Veterinär CATHARINA LINDE-FORSBERG är professor vid Institutionen för obstretik och gynekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Cytoplasma = cellens innehåll, förutom cellkärnan.

Litteratur:

Linde-Forsberg, C. (2001) Biology of Reproduction and Modern Reproductive Technology I. Ruvinsky, A. & Sampson, J. (eds). The Genetics of the Dog. CABI Publishing. Oxon, UK. Chapter 14, 401-429.

Taha, M.A., Noakes, D.E. and Allen, W.E. (1981) Some aspects of reproductive function in the male Beagle at puberty. Journal of Small Animal Practice 22, 663-667.

Takeishi, M., Tanaka, N., Imazeki, S., Kodoma, M., Tsumagari, S., Shibata, M. and Tsunekane, T. (1980a) Studies on reproduction of the dog. XII. Changes in serum testosterone level and acid phosphatase activity in seminal plasma of sexually mature male Beagles. Bulletin of the College of Agriculture and Veterinary Medicine, Nihon University (Japan) 37, 155-158.