Svensk spermabank för hundar

När det verkligen är viktigt, vänd dig med förtroende till oss på CaniRep, nischad specialist i hundreproduktion och ledande inom AI-verksamhet och spermabank för hundar. Vi hjälper dig genom alla steg vid import och export av hundsperma. Våra dräktighetsresultat är dokumenterat höga, 70-85% på årsbasis, även med fryst sperma. Vi erbjuder professionell och personlig service, och en hög tillgänglighet.

Missa inte senaste nytt. Nya lästips publiceras här.


Mats F och Catharina Linde Forsbergs stiftelse främjar vetenskaplig forskning, 
huvudsakligen avseende hund- oc
h
tamkattsreproduktion men också etologi 
och sjukdomar relaterade till fortplantning hos hundar och tamkatter.

Länk här för mer information om stiftelsen.

 

 

 

 

 

 


Catharina Linde Forsberg, DVM, PhD, Dipl ECAR

Prof em i Smådjursreproduktion, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Diplomate European College of Animal Reproduction
Svensk Steg II Specialist i Hund- och Kattreproduktion

Mats Forsberg, DVM, PhD, Dipl ECAR

Prof em i Klinisk Diagnostisk Endokrinologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Diplomate European College of Animal Reproduction
Dr.h.c. (UdelaR, Uruguay)


CaniRep – Mer än 40 års erfarenhet

Spermabank för hundar

Anlita oss för experthjälp med:

Utredning av bästa parningsdag. Kontroll av spermakvalitet, Undersökning av spermakvalitet. Kylning och frysning av hundsperma. Hjälp med alla steg vid import och export av kyld och fryst sperma, samt transport inom landet. Spermabank för hund. Artificiell Insemination (AI); deponering av sperman direkti livmodern, vilket ger det bästa resultatet. Vi använder oss av den smidiga och för tiken mycket skonsamma norska katetern.


Vår CaniRep Kylspermabuffert håller bra hundsperma levande i upp till 7 dagar eller mer, medan vår frysningsmetod och våra CaniRep-EquexII buffertar för fryst hundsperma enligt egna och oberoende internationella vetenskapliga studier har visats vara bland de bästa i världen.

Våra metoder och våra buffertar används idag med framgång av experter runt om i världen.

Vi tillhandahåller våra CaniRep-buffertar, och även kylboxar för spermaförsändelser.