Se de senaste nyheterna inom försändelser och import/export av hundsperma.


CaniRep spermabank för hund

CaniRep är ett nischat specialistföretag inom hundreproduktion, AI-verksamhet och spermabank för hund. Vi har mer än 40 års erfarenhet och erbjuder professionell och personlig service, Vi hjälper dig att bestämma bästa dag för insemination, och genom alla steg vid försändelser, import och export av hundsperma. Våra dräktighetsresultat är dokumenterat höga, 70-85% på årsbasis, även med fryst sperma. Det är resultatet av ett gott teamwork mellan alla inblandade parter. Din roll som tikägare är därvid också viktig.. Progesteronproverna är till stor hjälp, men ju mer du själv vet om din tik och hennes löpningar och eventuella tidigare dräktigheter, desto bättre kan vi tajma inseminationen. Att testa tiken under löpningen med en klok hanhund kan vara avgörande. (Se mer om detta under ”Lästips”, och även under ”To read” på vår engelska sida, samt våra kapitel i SKK:s bok: Hunduppfödning i Teori och praktik).


Catharina Linde Forsberg, DVM, PhD, Dipl ECAR

Prof em i Smådjursreproduktion, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Diplomate European College of Animal Reproduction
Svensk Steg II Specialist i Hund- och Kattreproduktion

Mats Forsberg, DVM, PhD, Dipl ECAR

Prof em i Klinisk Diagnostisk Endokrinologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Diplomate European College of Animal Reproduction
Dr.h.c. (UdelaR, Uruguay)


Anlita oss för experthjälp med:

Utredning av bästa parnings-/inseminationsdag. Artificiell insemination (AI), deponering av sperman direkt i livmodern, vilket ger det bästa resultatet. Vi använder oss av den för tiken skonsamma metoden med den norska katetern. Undersökning av spermakvalitet. Kylning, frysning och lagring av fryst hundsperma. Hjälp med alla steg vid försändelser av kyld och fryst hundsperma inom landet och inom EU, samt import från och export till länder utanför EU.


Till AI-veterinärer för hund tillhandahåller vi våra CaniRep-buffertar, och även kylboxar för spermaförsändelser. För beställning av buffertar kontakta oss per e-post: canirephb@gmail.com.Mats F och Catharina Linde Forsbergs stiftelse främjar vetenskaplig forskning, 
huvudsakligen avseende hund- oc
h
tamkattsreproduktion men också etologi 
och sjukdomar relaterade till fortplantning hos hundar och tamkatter.

Länk här för mer information om stiftelsen.